“Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl……….” / Benedek Elek gyerekkorom kedves nagy mesélője, akinek a meséi többet értek mindennél. A “Nagyapó mesefájá”-t rongyosra lapozgattam, némelyik kötetet többször is elolvasva. Úgy hiszem ezek miatt maradt lelkem egy része örökre gyerek és szintén általa színes és varázslatos a képzeletem. Hiszem és vallom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a gyerekeknek mesélni, s minél több mesét látnak, hallanak annál élénkebb és kifejezőbb lesz a későbbiekben a képzeletviláguk. Első éveikben a játék és a mese a legfontosabb, s ez által lesz teljes és emlékezetes a gyerekkoruk.

Egy másik nagyon fontos tényező ebben a korai életszakaszban a biztonságérzet. Szeretném, ha a Muki Maci napköziben minden kisgyerek a legjobban érezné magát, addig, amíg az otthoni biztonságos környezetet nélkülöznie kell. Családi napközim filozófiájának lényege az otthoni biztonságérzet megteremtése a játék és a mese szeretete.

Tiszteletben tartjuk a családok egymástól eltérő értékrendjét, a gyermekek egyéniségét. Célunk a gyermeki személyiség fejlesztése, kibontakoztatása, kiscsoportos foglalkoztatás keretei között.

A gyerek törekszik a világ megismerésére, felfedez, tevékenykedik, emlékezik, gondolkodik, érez. Az érdeklődése az érzelmeiben gyökeredzik. Minél tudatosabban figyel, gondolkodik, annál kíváncsibbá válik, annál több dolgot akar felismerni, felfedezni.

Törekszünk arra, hogy minden nap pozitív érzelmekkel élje át környezetéhez való viszonyát, gyarapodjék, gazdagodjék, fejlődjék általa, hogy meginduljon az emberré válás útján.